Harcerstwo

Nieprzetarty Szlak w Szkole Podstawowej Nr 19  w Toruniu

poczynania 75 Toruńskiej Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku
sdzić można pod linkiem : https://75tdhns.wordpress.com/

Opracowanie: Katarzyna Brożek i Małgorzata Augustynowicz

ZNACZEK ns

„Nieprzetarty Szlak”, którego korzeni należy szukać we Lwowie w roku 1911, reaktywowany, powrócił do Polski w 1958 roku dzięki dh Marii Łyczko. Ona to dzięki kursom w Rabce wychowała kadrę instruktorów , a ci rozpropagowali  ruch programowo – metodyczny „Nieprzetartego Szlaku” po całym kraju.

DH Łyczko myśl

Dh Łyczkohm Maria Łyczko

gh Łyczko tablica

Aby uhonorować długoletnią działalność dh Łyczko, na budynku Domu Wycieczkowego „Turbacz” w Rabce, gdzie odbywały się kursy instruktorów NS, wmurowano pamiątkową tablicę z okazji 50- lecia Nieprzetartego Szlaku.

instruktorzy 01

od lewej: Katarzyna Brożek, Daniel Brożek, Teresa Pliszka, Barbara Różycka, Janina Zdrojewska, Ewa Duda, Jolanta Krezymon, Małgorzata Augustynowicz

instruktorzy funkaInstruktorzy NS w czasie X Zlotu w Funce

Pierwszą drużynę harcerską Nieprzetartego Szlaku w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 19 (obecnie Zespół Szkół Nr 6 w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 19 im. bł. ks. S.W. Frelichowskiego oraz Gimnazjum Nr 19 im. bł. ks. S.W. Frelichowskiego  ) założyła w 1968 roku dh Arkadia  Lewandowska, stając się pierwszą drużynową NS. W 1972 roku drużynę przejęła dh Janina Zdrojewska. Obok drużyny harcerskiej, szybko powstała gromada zuchowa, którą poprowadziła Ewa Plaskiewicz, w ten sposób na terenie szkoły zaczął działać szczep harcerski. Gdy w 1978 roku funkcję Komendanta Szczepu objęła dh Katarzyna Brożek, drużyny harcerskie i zuchowe stały się bazą metodyczną dla referatu Nieprzetartego Szlaku Komendy Chorągwi ZHP w Toruniu. W pracę referatu NS w latach 80-tych zaangażowali się harcerze i instruktorzy ze Studenckiego Kręgu Instruktorskiego UMK. Z czasem wielu z nich współpracę zamieniło na pracę w NS-ie. Od 1985 w szkole działało kilka samodzielnych zastępów (z czasem przekształconych w drużyny) prowadzonych przez instruktorów z SKI. Łączyły nas: numer -75 Toruńska Drużyna Harcerska, bohater drużyny – Jan Brzechwa, wspólne wyjazdy na zloty, obozy i zimowiska. Pracowaliśmy według własnych planów pracy nastawiając się na rozwijanie obrzędowości harcerskiej, poznawanie technik harcerskich, tworzenie wspaniałej atmosfery. Były więc zbiórki w terenie z ogniskiem, podchody, gry, wyjazdy na biwaki i wycieczki, zdobywanie sprawności i stopni harcerskich, wieczory spędzone na śpiewankach i nauce pląsów. Podsumowaniem naszej śródrocznej pracy był każdorazowo zlot, obóz i zimowisko. W ciągu kilku lat przez zastępy „Dzików”, „Kleksów”, „Smurfów”, „Lisów” i „Kaczek Dziwaczek” przewinęły się dziesiątki dzieci, z których co najmniej połowa pracowała systematycznie przez cały czas nauki w szkole. Instruktorami prowadzącymi zbiórki/zastępy byli w tym czasie: Jola Borzuchowska, Dorota Masłowska i Karolina Hospodar (studentki matematyki), Jacek Błeszyński (student pedagogiki), Agnieszka Wściubiak (studentka biologii), Małgorzata Augustynowicz (studentka chemii). Nad wszystkim czuwała dh. Kasia Brożek (komendant szczepu), na której spoczęły wszelkie obowiązki organizacyjne i która wraz z mężem dh Danielem – była inicjatorką i organizatorem wszystkich większych imprez „Nieprzetartego Szlaku” – obozów, zlotów, narad, zimowisk. Im zawdzięczamy możliwość poznania różnych zakątków Polski, nawiązania nowych znajomości i przyjaźni oraz bardzo dobrych stosunków z dyrekcją szkoły.

Rok 1989/90 to czas, gdy grono instruktorów prowadzących drużyny w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 19 kończyło studia, a co za tym idzie – liczba drużyn w Szczepie zmniejszyła się znacznie. Jedna z nich przeniosła swą działalność na teren Szkoły Podstawowej Nr 25 przy Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Toruniu.

„Powrót do świetności” rozpoczął się wraz z przeprowadzką do nowego budynku szkoły przy ul. Dziewulskiego. W takich okolicznościach reaktywowana została 75 Toruńska Drużyna Harcerska, w której zaczęły działać trzy zastępy prowadzone przez doświadczone harcerki wywodzące się z poprzednich drużyn oraz drużyna zuchowa. W roku szkolnym 1990/91 instruktorami NS były: Kasia Brożek – szczepowa, Małgosia Augustynowicz – drużynowa 75 TDH i Paulina Markowska – drużynowa zuchów. Rok później drużyna harcerska zyskała kolejnego instruktora – dh Marzenkę Kossewską (studentkę mat-fiz), która przejmować zaczęła opiekę nad zastępem męskim. Systematycznej pracy zawdzięczamy to, że wypracowaliśmy swoje obrzędy i zwyczaje, sposób pracy, ugruntowaliśmy pozycję wśród drużyn hufca toruńskiego biorąc aktywny udział w imprezach takich jak: złazy, zloty, rajdy, festiwale, igrzyska sportowe, wybory miss itp. Byliśmy organizatorami imprez dla uczniów szkoły. Wiele razy zdobywaliśmy wyróżnienia i nagrody rywalizując z dziećmi ze szkół masowych. Efekty naszej pracy widoczne były w czasie wyjazdów na obozy, zimowiska i zloty Nieprzetartego Szlaku. Coraz więcej dzieci – zwłaszcza chłopców pociągał harcerski sposób spędzania czasu. Powoli rozszerzał się zastęp „Pająków” i w grudniu 1994 roku dokonaliśmy podziału drużyny na męską i żeńską. Drużynową 75 Toruńskiej Drużyny Harcerzy została dh Marzena Kossewska. Gromadę zuchową prowadziła dh Dorota Tomalska (studentka pedagogiki), a następnie Joanna Majrowska. W trudnych chwilach do pracy motywowały nas słowa Janusza Korczaka

„Bez pogodnego i pełnego dziecięctwa, całe życie jest potem kalekie”.

W dobie reformy oświaty programy ZHP wplatały się w programy edukacyjno-wychowawcze i profilaktyczne, co pozwalało na organizację międzyszkolnych konkursów: „Paszport do Europy” i „Ekolandia”. W roku szkolnym 2009/2010 w ramach przygotowań do nadania imienia włączyliśmy całą społeczność szkolną do realizacji Projektu „Ku wartościom”. Tradycje harcerskie oraz związany z Chełmżą i Toruniem życiorys błogosławionego ks. S. W. Frelichowskiego stanęły za wzór obok osoby Marii Montessori i Alberta Schweitzera. Na zakończenie projektu cała społeczność szkolna zadecydowała o wyborze kandydata na Patrona. W roku szkolnym 2010/2011 harcerze włączyli się w przygotowania do nadania imienia i uczestniczyli w uroczystości nadania szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 6 w Toruniu imienia bł. ks. S. W. Frelichowskiego . W 2010 roku grupa harcerzy z naszej szkoły uczestniczyła w Warsztatach Artystycznych zorganizowanych przez Główną Kwaterę ZHP oraz PFRON w Załęczu. Oto wspomnienie o tym wyjeździe Violetty Cieślińskiej:

„W czasie wakacji, dwa tygodnie spędziłam z synem Kacprem w malowniczym miejscu o nazwie „Nadwarciański Gród” w Załęczu. Jest to ośrodek szkoleniowo – wypoczynkowy ZHP. W czasie całego pobytu każdy dzień wypełniony był różnorodnymi zajęciami. Kacper miał okazję uczestniczyć w zajęciach sportowych, teatralnych, plastycznych, śpiewał piosenki przy ognisku, chodził na piesze wycieczki, zbierał grzyby, uczył się jeździć na rowerze, płynął promem, budował szałasy w lesie, był na basenie i w gospodarstwie agroturystycznym, gdzie próbował karmić i doić kozy. Wszystkie te zajęcia służyły jego rozwojowi, uczyły samodzielności i zaradności. A co najważniejsze Kacper jako dziecko niepełnosprawne miał okazję przebywać, bawić się i uczestniczyć w życiu swych zdrowych rówieśników. Była to dla Niego prawdziwa harcerska przygoda. Przygoda, która i mnie – nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej wiele nauczyła.”

W ramach przygotowań do obchodów 100 – lecia naszej szkoły aktywnie realizowaliśmy zadania „Zaduszkowe wspomnienia”. Hm  Kasia Brożek odnalazła wraz z uczniami groby pracowników i uczniów szkoły. Kontynuuje zwyczaj poprzez uzupełnianie wspomnienia na stronie internetowej w przypadku śmierci członka społeczności szkolnej.
Poznawaliśmy też postać Janusza Korczaka i Prawa Dziecka w ramach Roku Korczaka – 2012. 30 listopada 2012 r. na podsumowanie obchodów przygotowaliśmy inscenizację pt. „Chcemy być wolni”.

Zloty, zimowiska, obozy.

mapa zlotow 01

mapa zlotow 02

W latach 1975 – 1995 na terenie Chorągwi Toruńskiej zorganizowanych zostało 20 Zlotów Nieprzetartego Szlaku, na których w Rudniku k/Grudziądza, Funce, Bachotku, Golubiu -Dobrzyniu, Toruniu lub Kołobrzegu co roku przez cztery dni świetnie bawiło się od stu do czterystu dzieciaków. Festyny sportowo–rekreacyjne w ramach zlotów nazywaliśmy „Iskierką radości” i rzeczywiście kolejne imprezy wywoływały uśmiechy na twarzyczkach dzieci, którym codzienne życie często nie szczędziło smutków i trosk.
Organizacja Zlotów NS wymagała wielu zabiegów, ale przede wszystkim pozyskiwania sponsorów, którzy wspomagali nas organizując transport, dofinansowywali wyżywienie, noclegi i nagrody. W 20 zlotach wzięło udział 3475 uczestników. Za tę pomoc należą się im ogromne podziękowania! Od 1980 roku Szczep NS włączył się w organizację obozów i zimowisk Nieprzetartego Szlaku. Dzięki temu zamiast spędzać czas na ulicy lub w domu, dzieci z niezamożnych lub dysfunkcyjnych rodzin po raz pierwszy zanurzyły stopy w morzu, zwiedziły Trójmiasto, Warszawę, Kraków, Zakopane, Puszczę Knyszyńską i Białowieską, Kłodzko, Bielsko–Białą, Szczecin, Kołobrzeg, Koszalin, Olsztyn, Malbork. Mogły też wyruszyć na szlaki turystyczne Bieszczad, Karkonoszy, Tatr, Gorców czy Pienin. Wyjazdom na akcję letnią i zimową harcerze zawdzięczali poznanie wielu zakątków naszego kraju, ale też Pragi, Lwowa, Grodna czy Frankfurtu n/Odrą.
Obozów, zimowisk i Zlotów nie udałoby się zorganizować, gdyby nie niezawodne grono ludzi – instruktorów. Kadra instruktorska pracująca z drużynami oraz na obozach i zimowiskach Nieprzetartego Szlaku w latach:

Katarzyna Brożek 1976 – 2010

Daniel Brożek 1976 – 2010

Janina Zdrojewska 1976 – 1997

Małgorzata Augustynowicz 1985 – 2006

Jacek Błeszyński 1986 – 1990

Jan Chruściński 1980 – 1997

Maria i Mirosław Dądalscy 1988 – 1998

Anna Domańska 1992 – 2004

Ewa Duda – Gottwald 1989 – 2000

Andrzej Gottwald 1988 – 2000

Anna Gużyńska 2000 – 2006

Marzena Kossewska 1991 – 2000

oraz
Kadra instruktorska pracująca z drużynami oraz na obozach i zimowiskach

Elżbieta Krawańska 1986 – 2003

Jolanta Krezymon 1992 – 1995

Joanna Majrowska 1993 – 2003

Jerzy Neumann 1996 – 2003

Teresa Pliszka 1986 – 2002

Ryszard Plaskiewicz 1992 – 1998

Barbara i Stanisław Różyccy 1985 – 2002

Iwona Wawrzyniak 1993 – 2004

Wanda Zielińska 1992 – 2004

Arkadiusz Zdrojewski 1985 – 1997

75 TDH NS 01

75 TDH NS 02

75 TDH NS 03

75 TDH NS 04

75 TDH NS 05

75 TDH NS 06

75 TDH NS 07

75 TDH NS 08

75 TDH NS 09

75 TDH NS 10

75 TDH NS 12

Konferencja

„Miejsce zajęć pozalekcyjnych, programów profilaktycznych i turnusów rehabilitacyjnych w stwarzaniu równych szans uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

dyr Budzyn

23 marca 2006 roku z inicjatywy wicedyrektora Katarzyny Brożek, Zespół Szkół Nr 6 i 62 Szczep Harcerski „Nieprzetartego Szlaku” oraz Zarząd Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy współudziale Wydziału Edukacji i Sportu UM Torunia oraz Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej UM Torunia przeprowadzono ogólnopolską konferencję, w której wzięło udział ponad 60 nauczycieli i gości z całej Polski. W trakcie części plenarnej konferencji przedstawione zostały referaty pracowników naukowych

  • Instytutu Pedagogiki UMK w Toruniu,
  • przedstawiciela Wydziału Edukacji i Sportu UM Torunia,
  • oraz referat opracowany przez nauczycieli Zespołu Szkół Nr 6 na temat: „Miejsca zajęć pozalekcyjnych i programów profilaktycznych oraz turnusów rehabilitacyjnych w realizacji profilaktyki w środowisku szkoły specjalnej”.

W szkole do 2006 roku zastało zrealizowanych: 23 programy profilaktyczne, 11 turnusów rehabilitacyjnych, 30 obozów Harcerskiej Akcji Letniej oraz tygodniowo realizuje się około 20 godzin zajęć pozalekcyjnych i około 10 godzin zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli społecznie.

Uczestnicy konferencji uczestniczyli również w wybranych warsztatach prezentujących różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych oraz w zbiórce drużyny harcerskiej. Dodatkową atrakcją były występy dzieci, uczestniczących w zajęciach i programach realizowanych przez szkołę oraz kiermasz wielkanocny z wytworami prac uczniów. Konferencja stanowiła też okazję do złożenia podziękowań dla wielu instytucji wspierających szkołę oraz sponsorów, którzy doceniają wysiłki nauczycieli w realizacji tych przedsięwzięć. Stworzyła możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami z różnych placówek specjalnych z terenu Polski.

występ

Dwie osoby przesłały wspomnienia na temat swojego pobytu w Toruniu:
hm Zofia Sułek z Krakowa – najbliższa współpracowniczka dh Marii Łyczko – twórczyni NS napisała między innymi :

„Nas, nauczycieli i wychowawców a zarazem instruktorów harcerskich NS zainteresował temat konferencji, tym bardziej że jego realizacja była oparta o wieloletnie doświadczenia pracy w tej szkole.”

hm Maria Prełowska z Gdyni:

„Krąg Instruktorów NS, który stanowił kadrę kursów w Rabce został zaproszony na konferencję do ZS Nr 6 w Toruniu. Przekonaliśmy się w czasie jej trwania, że nie akcyjna, ale mrówcza, zaangażowana, pełna pasji codzienna działalność, przygotowuje dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do pełnego życia w społeczeństwie. Udział w ciekawych i różnorodnych zajęciach przynosi dzieciom wiele radości i poczucia własnej wartości, mimo ich niesprawności fizycznej lub intelektualnej.”

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s